Dit is de website van: 

www.beterwitgoed.nl 

Vestigingsadres: 
Hasseltstraat 240
5046 LR Tilburg

Postadres: 
Postbus 5094 
5004 EB Tilburg

info@beterwitgoed.nl 
013-5070795 
KvK-nummer: 17069203 
BTW-nummer: NL006101574B01

Bij elk bezoek aan onze website herkent onze webserver automatisch noch uw domeinnaam, noch uw e-mailadres. Bij een bezoek aan onze website bewaren wij uw e-mailadres wanneer u dit aan ons communiceert en alle informatie die u vrijwillig verstrekt heeft. Denk hierbij aan bijvoorbeeld onderzoeksinformatie en/of siteregistratie. Deze informatie wordt gebruikt om u op de hoogte te stellen van updates van onze website en om u later te contacteren voor marketingdoeleinden. De informatie wordt alleen intern gebruikt en wordt niet doorgegeven aan andere organisaties voor commerciele doeleinden. 

Wanneer u een product bij ons koopt, vragen wij u om een aantal van uw persoonlijke gegevens (naam, adres, woonplaats, telefoonnummer en e-mailadres). Deze gegevens hebben wij nodig om de bestelling af te kunnen handelen en worden uitsluitend voor dat doeleinde gebruikt. 

Op deze site wordt gebruik gemaakt van cookies. Een cookie is een klein bestand dat verstuurd wordt door een internetserver en dat zich op de vaste schijf van uw computer installeert. Dit bestand houdt de sporen bij van de bezochte internetsite en bevat een aantal gegevens over dit bezoek. Wij maken gebruik van cookies om bijvoorbeeld informatiesessies te registreren (zoals informatie over hetgeen u toevoegt aan uw boodschappenlijst), en om informatie te registreren die u eigen is zoals de webpagina’s die u heeft geraadpleegd alvorens bij onze site terecht te komen. 

Wij hebben geen partnerschappen of speciale relaties met derden op het internet. 

Als wij uw gegevens overdragen of ontvangen op onze website, gebruiken wij altijd de coderingstechnologieen die erkend worden als gangbare standaarden binnen de IT-sector. Als wij kritieke informatie ontvangen of overdragen, zoals financiele informatie of gezondheidsinformatie, gebruiken wij een beveiligde server. U wordt hiervan op de hoogte gesteld via een scherm dat afgebeeld wordt op onze site (pop-up). We hebben de nodige veiligheidsmaatregelen getroffen om het verlies, het onrechtmatig gebruik of de wijziging van de informatie die wij op onze site ontvangen te voorkomen. 

Indien u wenst te reageren op ons privacybeleid kunt u contact met ons opnemen via bovenstaand telefoonnummer of e-mailadres. Tevens kunt u zich via deze weg afmelden voor correspondentie per e-mail van onze kant. 

Als u ons via het web uw postadres meedeelt, zal u alleen de informatie ontvangen die u heeft aangevraagd, op het adres dat u ons heeft meegedeeld. 

Als u ons uw telefoonnummer meedeelt via het web, zal ons bedrijf alleen telefonisch contact met u opnemen als dit nodig is om u te informeren over de bestellingen die u online geplaatst hebt.

Indien u geen geadresseerd reclamedrukwerk en/of geen commerciele telefoontjes (meer) wenst te ontvangen, kunt u dat kenbaar maken via de website van de Stichting Infofilter: www.infofilter.nl. 

Ons bedrijf kan de consumenteninformatie gebruiken voor nieuwe doeleinden die nog niet voorzien zijn in ons privacy-beleid. In dat geval zullen wij contact met u opnemen alvorens uw gegevens te gebruiken voor deze nieuwe doeleinden. Dit doen wij met als doel om u op de hoogte te stellen van de wijzigingen in ons reglement voor de bescherming van persoonlijke gegevens en om u de kans te bieden uw deelname te weigeren.

Op verzoek verlenen wij aan de bezoekers van onze site toegang tot alle informatie die wij van hen bijhouden en bieden tevens de mogelijkheid om eventuele foutieve informatie die wij van hen bijhouden te corrigeren. Als u toegang wenst tot deze informatie, verzoeken wij u contact met ons op te nemen op het hierboven vermelde adres.

Als u vindt dat onze site niet in overeenstemming is met ons privacybeleid, neemt u dan contact op met ons bedrijf, op het hierboven vermelde adres.